Dutch Ebooks

Download e-book for iPad: 1984 (Dutch Edition) by George Orwell,Tinke Davids

By George Orwell,Tinke Davids

ISBN-10: 9029532769

ISBN-13: 9789029532761

Nieuwspraak, significant Brother, het vocabulaire uit 1984 is in onze taal opgenomen en een eigen leven gaan leiden. De roman van George Orwell uit 1949 over de strijd van Winston Smith, ambtenaar op het ministerie van Waarheid, tegen de alles doordringende Partij, en zijn gedoemde liefde voor Julia heeft niets van zijn literarie zeggingskracht verloren.

In Orwells steeds weer herdrukte anti-utopie verkeert de wereld in de wurggreep van een systeem dat is gegrondvest op de verbreiding van angst, haat en wreedheid, en dat iedere vorm van persoonlijke vrijheid en indiviualiteit uitsluit. 1984 is onverminderd geldig als benauwend nauwkeurig blauwdruk van elk dictatoriaal regime.

Show description

Read Online or Download 1984 (Dutch Edition) PDF

Best dutch ebooks books

Download e-book for iPad: Het woud der verwachting (Dutch Edition) by Hella S Haasse

In deze internationale bestseller van Hella S. Haasse volgen we Charles van Orléans op de voet. Zijn levensloop is nauw verweven met de machtsstrijd in het middeleeuwse Frankrijk tussen de concurrerende huizen van Bourgondië en Orléans, en met de Honderdjarige Oorlog tegen Engeland.

Schampschot (Dutch Edition) - download pdf or read online

Een stippellijn op de kaart werd in augustus 1914 plotseling de scheidslijn tussen oorlog en vrede. Om aan te duiden waar het neutrale Nederland begon, hing males het rood-wit-blauw aan de kerktorens en markante gebouwen. In weilanden aan de grens werden koeien gemolken met een vlaggetje ernaast. Het gebulder van geschut leek niet op te houden, lijken en kadavers stroomden met de Maas het land in en nadat Belgische buurdorpen waren platgebrand, kwam een enorme vluchtelingenstroom op gang.

Leven met snurken en apneu (Dutch Edition) - download pdf or read online

Ook vannacht liggen er weer een paar honderdduizend companions wakker. Sommigen zijn al voor de zekerheid in een andere kamer gaan slapen. Snurken is een serieus probleem: er zijn naar schatting een miljoen stevige snurkers in Nederland! Maar weinigen zien aanleiding om met het snurken naar de dokter te gaan.

Read e-book online Het succes van tweetalig opvoeden (Dutch Edition) PDF

Dit boek is bedoeld voor ouders en opvoeders die te maken hebben met tweetalige opvoeding. Tweetaligheid komt steeds vaker voor doordat mensen naar andere landen vertrekken om daar te gaan wonen en werken. Dit boek wil ouders en opvoeders helpen om de vraag te beantwoorden of het al dan niet een goed idee is om hun kinderen tweetalig op te voeden.

Additional info for 1984 (Dutch Edition)

Sample text

Download PDF sample

1984 (Dutch Edition) by George Orwell,Tinke Davids


by Daniel
4.0

Rated 4.50 of 5 – based on 38 votes